20
Hertsö Skoterförening
20
Luleå-Hertsön Scoutkår
21
Luleå Ridklubb
22
Bagarstugeförenigen
20
PRO Hertsön Lerbäcken
PlayPause
20
20
21
22
20
previous arrow
next arrow

Dags för områdesmöte.

DAG:Tisdag 24 Maj
TID :10.00-12.00
PLATS:Backmyrvägen 51
Klubbhuset Luleå.SK

DAGORDNING
§40 Mötets öppnande
§41 Godkännande av dagordning
§42 Val av sekreterare
§43 Godkännande av föregående protokoll
§44 Inkomna skrivelser
§45 Badhus Hertsön
§46 Hertsöloppet 26 Maj
§47 Nationaldagsfirande 6 Juni
§48 Hertsödagen 13 Augusti
§49 Hertsöns nätverk
§50 Övriga frågor
§51 Nästa möte
§52 Mötets avslutande
Vi fikar från 09.30
Välkommen
Områdessamordnaren