20
Hertsö Skoterförening
20
Luleå-Hertsön Scoutkår
21
Luleå Ridklubb
22
Bagarstugeförenigen
20
PRO Hertsön Lerbäcken
PlayPause
20
20
21
22
20
previous arrow
next arrow

Nästa områdesmöte tisdag 27 September

DAGORDNING

DAG: Tisdag 27 September
TID : 10.00-12.00 Det bjuds på lunch efter mötet.
Anmäl senast fredagen den 23/9 om ni vill äta lunch till 0920-61850
PLATS: Backmyrvägen 51
Klubbhuset Luleå SK

§62 Mötets öppnande
§63 Godkännande av dagordning
§64 Val av sekreterare
§65 Godkännande av föregående protokoll
§66 Inkomna skrivelser
§67 Badhus Hertsön
§68 Våffelkväll
§69 Konstverket (lägga ner ärendet?)
§70 Hertsöns nätverk
§71 Övriga frågor
§72 Nästa möte
§73 Mötets avslutande

Vi fikar från 09.30
Välkommen Områdessamordnaren
Karl Degerman

Mötesprotokollet från 30-augusti