20
Hertsö Skoterförening
20
Luleå-Hertsön Scoutkår
21
Luleå Ridklubb
22
Bagarstugeförenigen
20
PRO Hertsön Lerbäcken
PlayPause
20
20
21
22
20
previous arrow
next arrow

Dagordning för områdesgruppens möte 25-oktober

§ 74 Mötets öppnande
§ 75 Godkännande av dagordning
§ 76 Val av sekreterare
§ 77 Godkännande av föregående protokoll
§ 78 Inkomna skrivelser
§ 79 Information om ny hyresvärd på Hertsön
§ 80 Lussecupen
§ 81 Julmarknad
§ 82 Verksamhetsplan 2017
§ 83 Jullunch 14 december
§ 84 Hertsöns nätverk
§ 85 Övriga frågor
§ 86 Nästa möte
§ 87 Mötets avslutande

DAG:Tisdag 25 Oktober
TID :10.00-12.00

Plats:Backmyrvägen 51 Klubbhuset Luleå.SK
Vi fikar från 09.30