20
Hertsö Skoterförening
20
Luleå-Hertsön Scoutkår
21
Luleå Ridklubb
22
Bagarstugeförenigen
20
PRO Hertsön Lerbäcken
PlayPause
20
20
21
22
20
previous arrow
next arrow

Kallelse till första Områdesmötet 2017

TISDAG 31 JANUARI 2017
PLATS KLUBBHUSET LULEÅ.SK BACKMYRVÄGEN 51

TID 10.00-12.00

DAGORDNING

§1 Mötets öppnande

§2 Godkännande av dagordning

§3 Val av mötesordförande för 2017

§ 4 Val av sekreterare för 2017

§ 5 Inkomna skrivelser

§ 6 Verksamhetsplan 2017

§ 7 Hertsöns nätverk

§ 8 Övriga frågor

§ 9 Nästa möte

§ 10 Mötets avslutande

VÄLKOMMEN

Vi fikar från 09.30 dom som vill ät soppa kan göra det på HJÄRTPUNKTEN efter mötet .