Kallelse till första Områdesmötet 2017

TISDAG 31 JANUARI 2017
PLATS KLUBBHUSET LULEÅ.SK BACKMYRVÄGEN 51

TID 10.00-12.00

DAGORDNING

§1 Mötets öppnande

§2 Godkännande av dagordning

§3 Val av mötesordförande för 2017

§ 4 Val av sekreterare för 2017

§ 5 Inkomna skrivelser

§ 6 Verksamhetsplan 2017

§ 7 Hertsöns nätverk

§ 8 Övriga frågor

§ 9 Nästa möte

§ 10 Mötets avslutande

VÄLKOMMEN

Vi fikar från 09.30 dom som vill ät soppa kan göra det på HJÄRTPUNKTEN efter mötet .

Webbplatsen använder cookies. genom att fortsätta surfa accepterar du våra cookies.