20
Hertsö Skoterförening
20
Luleå-Hertsön Scoutkår
21
Luleå Ridklubb
22
Bagarstugeförenigen
20
PRO Hertsön Lerbäcken
PlayPause
20
20
21
22
20
previous arrow
next arrow

Områdesmötet 28 februari

KALLELSE
DAG:TISDAG 28 FEBRUARI
PLATS: HERTSÖKYRKAN
TID:10.00-12.00
DAGORDNING

§ 11 Mötets öppnande
§ 12 Godkännande av dagordning
§ 13 Val av sekreterare för mötet
§ 14 Föregående protokoll
§ 15 Inkomna skrivelser
§ 16 Grupp som jobbar med Hertsö måltid
§ 17 Hertsöns nätverk
§ 18 Övriga frågor
§ 18 Nästa möte
§ 19 Mötets avslutande

Dom som vill fika kommer till Hertsökyrkan 09.30-10.00
Dom som vill äta kan göra det på hjärtpunkten, soppa 20 kronor kl.12.00

Områdessamordnaren Kalle Degerman .