20
Hertsö Skoterförening
20
Luleå-Hertsön Scoutkår
21
Luleå Ridklubb
22
Bagarstugeförenigen
20
PRO Hertsön Lerbäcken
PlayPause
20
20
21
22
20
previous arrow
next arrow

Kallelse till områdesmöte

23 maj KL.10.00-12.00
Hertsökyrkan


DAGORDNING

§ 45 Öppnande av mötet
§ 46 Godkännande av dagordning
§ 47 Val av mötessekreterare
§ 48 Godkännande av föregående protokoll
§ 49 Inkomna skrivelser
§ 50 Matlagningsgruppen
§ 52 Hertsöloppet 31 maj
§ 53 Hertsödagen 12 augusti
§ 54 Hertsöns nätverk
§ 55 Övriga frågor
§ 56 Nästa möte
§ 57 Mötets avslutande

Vi fikar från 9.30-10.00
Den som vill äta soppa kan göra det från 12.00
på Hjärtpunkten

Välkommen