Cykla & Promenera i Luleå

Var ska jag cykla på Storgatan?
Du får cykla på gågatan men du måste visa hänsyn och släppa fram de gående. Om du väljer att cykla där är det lämpligt att cykla i mitten av gatan.

Var ska jag cykla på Storgatan där det också finns biltrafik?
På sträckor med biltrafik ska du cykla tillsammans med bilarna. En del tror att den avvikande plattraden mitt på trottoaren är en avgränsning för var man ska gå och var man ska cykla, men det är fel.


Vad är plattraden på som finns mitt på Storgatans gågata?
Plattraden är ett ledstråk för synskadade. Hela trottoaren är till för gångtrafikanter.

Får jag cykla på trottoaren?
Nej, trottoarerna är till för de som går, cykling på trottoarer är förbjudet.

Varför finns ramper vid övergångställen?
Ramperna är till för att man ska kunna ta sig upp på trottoaren med rullstol, rollator, barnvagnar m.m. De är alltså inte till för cyklister.

Vilken sida ska man gå på?

På gemensamma gång- och cykelvägar är regel att du ska gå till vänster i färdriktningen.
Cykla ska du göra på högra sidan av vägen.

Vilka lagar och regler gäller för en elsparkcykel?

Transportstyrelsen har bedömt att elsparkcyklar räknas som cyklar om de inte går fortare än 20 kilometer i timmen och har en motorstyrka på max 250 watt. De ska därför följa de trafikregler som gäller för andra cyklar. Den ska till exempel ha fram- och baklyse samt vara utrustad med reflexer.

I Luleå begränsas hastigheten automatiskt till 12 kilometer i timmen när elsparkcykeln körs på gågatan.
Om den som kör är yngre än 15 år krävs hjälm, men vi rekommenderar att alla som cyklar ska använda ett huvudskydd.
Det är inte tillåtet att skjutsa någon på en elsparkcykel.
Företag som hyr ut elsparkcyklar har särskilda regler för sin uthyrning. På deras hemsidor finns mer information om reglerna.
Du som förare är skyldig att veta vilka trafikregler som gäller.

Du kan läsa mer om vad som gäller på Transportstyrelsens hemsida:
https://www.transportstyrelsen.se

Källa: Luleå kommuns hemsida