21
21
22
22
5
5

Hertsödagen 10-årsjubilerade

Från vänster: kommunalrådet Yvonne Stålnacke,
Marie Österman, Brita och Mårten Ström
Längst till höger: Anneli Simonander som uppmärksammas för sina tavlor till Årets Hertsöbor
UTMÄRKELSER
Till årets Hertsöbor korades Mårten och Brita Ström
I motiveringen står det: ”Årets vinnare har med ett väl genomtänkt och framgångsrikt engagemang under många år
arbetat och verkat för Hertsöns utveckling. Med stor skicklighet och målmedvetenhet har paret Mårten och Brita Ström
drivit och påverkat stadsdelens alla frågor för hertsöbornas bästa”.

Utmärkelsen ”Årets kompis”, gick till 16-åriga Marie Österman. Av juryns motivering framkom det att det är en riktig glädjespridare inom både skolan och föreningslivet.

Mera foton från Hertsödagen kommer…
Mera om Hertsödagen i NSD»