Områdesgruppens augustimöte

Dag:Tisdag 26 Augusti
Tid :10.00-12.00
Plats:Klubbhuset Luleå.SK

DAGORDNING
§76 Mötets öppnande
§77 Godkännande av dagordning
§78 Val av sekreterare för mötet
§79 Godkännande av dagordning
§80 Inkomna skrivelser
§81 Föreläsning 2 september Håkan H.
§82 Trygghetsvandring 1 oktober
§83 Konstverk i Hertsöcentrum
§84 Hertsöns nätverk
§85 Övriga frågor
§86 Nästa Möte
§87 Mötets avslutande
Vi fikar från 09.30
Välkommen områdessamordnaren

 

Webbplatsen använder cookies. genom att fortsätta surfa accepterar du våra cookies.