20
Hertsö Skoterförening
20
Luleå-Hertsön Scoutkår
21
Luleå Ridklubb
22
Bagarstugeförenigen
20
PRO Hertsön Lerbäcken
PlayPause
20
20
21
22
20
previous arrow
next arrow

Kommande områdesmöte 28 oktober

DAG: Tisdag den 28/10
TID : kl. 10.00-12.00
PLATS: LSK:s Kansli
DAGORDNING
§101 Mötets öppnande
§102 Godkännande av dagordning
§103 Val av sekreterare för mötet
§104 Godkännande av protokoll
§105 Inkomna skrivelser
§106 Områdespolisen Per Hartman
§107 Badhus Hertsön
§108 Verksamhetsplan 2015
§109 Val av områdessamordnare 2015
§110 Trygghetsvandring 2014
§111 Områdesfest
§112 Hertsöns nätverk
§113 Övriga frågor
§114 Nästa möte
§115 Mötets avslutande
Mera från Områdesgruppen