Områdesgruppens möte – badhuset m.m.

FÖRTYDLIGANDE
I protokollet står det att planritning är klar, vilket alltså inte är fallet. De platser som är aktuella är nuvarande plats (”mindre” badhus) eller befintlig konstgräsplan (”större” badhus).
Fritidsnämndens protokoll från mötet 19 mars
I december kommer mera info.
Teater
25 februari har farsen Pizzeria Glorioso premiär i aulan. Biljettköp på biblioteket 150:­

Områdespolisen Per Hartman.
Det finns fyra av dem men det behövs minst tio.
Presentation av polisens arbete i vårt
bostadsområde.
Hur det ser ut med droger osv…

Badhus Hertsön.
Susanne Sjölund kunde ej närvara.
Planritning klar, allt som inväntas är att
politikerna godkänner…

Allhelgonadagen 1 november
Öppet på Ljusets kapell.
Servering av kaffe och fikabröd, mingel av
diakoner, samtal kl 10-­17.
Två musikgudstjänster – kl 14 & 15,30…

Läs hela mötesprotokollet