Trygghetsvandring på Hertsön

Utgångspunkten för vandringen var en karttjänst som tagits fram i syfte att låta de boende på Hertsön uttrycka vilka områden de upplevde trygga respektive otrygga. Detta gjordes genom att de fick markera platser som trygga eller otrygga. Stadsbyggnadskontoret tillsammans med Tekniska förvaltningen planerade utifrån dessa utmärkningar en slinga för promenaden.

Se dokumentationen av vandringen»


Klicka för större bild