Ny mötesplats Hertsön

 
På Hertsön ska en mötesplats för ekonomiskt utsatta familjer öppnas. Det föreslår arbetsmarknadsförvaltningen. En pågående kartläggning av barnfattigdom i Luleå visar att i Hertsön lever dubbelt så många barn i ekonomiskt utsatta familjer som genomsnittet i Luleå.

En öppen mötesplats ska bidra till att bryta de negativa konsekvenserna av lägre utbildningsnivå och sysselsättning samt sämre fysisk och psykisk hälsa. Projektet ska bedrivas 2015-2016 och finansieras med 540 000 kr av folkhälsomedlen samt av arbetsmarknadsförvaltningen och Lulebo som ska stå för hyran.
Mera på Luleå kommuns hemsida»