Småbåtshamn, Harrviken

Förslag till detaljplan för del av Hertsölandet
Planområdet är beläget vid Harrviken på Hertsölandet. Huvudsyftet med planarbetet är att pröva förutsättningarna för att bygga en ny hamn för ca 200 fritidsbåtar, med båtplatser, parkering, servicebyggnad, båthallar, m m.
Läs mera