Tyck till om Luleås nya biblioteksplan

Organisationer, föreningar och privatpersoner inbjuds att lämna synpunkter på hur biblioteksverksamheten skall se ut i Luleå 2016-2020.

Bakgrund
Bibliotekslagen (2013:801) fastställer att biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning samt främja litteraturens ställning…
Till enkäten»