Områdesmötet 26 januari

Dag:Tisdag 26 Januari
Tid :10.00-12.00
Plats:Hjärtpunkten

DAGORDNING
§1Mötets öppnande
§2Godkännande av dagordning
§3Val av sekreterare
§4Godkännande av föregående protokoll
§5Inkomna skrivelser
§6Maria Strömgren Luleå Kommun
§7Verksamhet 2016
§8Konstverk Hertsön
§9Hertsöns Nätverk
§10Övriga frågor
§11Nästa möte
§12Mötets avslutande

Vi fikar från 09.30
Välkommen Områdessamordnaren

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com