20
Hertsö Skoterförening
20
Luleå-Hertsön Scoutkår
21
Luleå Ridklubb
22
Bagarstugeförenigen
20
PRO Hertsön Lerbäcken
PlayPause
20
20
21
22
20
previous arrow
next arrow

Områdesmötet 26 januari

Dag:Tisdag 26 Januari
Tid :10.00-12.00
Plats:Hjärtpunkten

DAGORDNING
§1Mötets öppnande
§2Godkännande av dagordning
§3Val av sekreterare
§4Godkännande av föregående protokoll
§5Inkomna skrivelser
§6Maria Strömgren Luleå Kommun
§7Verksamhet 2016
§8Konstverk Hertsön
§9Hertsöns Nätverk
§10Övriga frågor
§11Nästa möte
§12Mötets avslutande

Vi fikar från 09.30
Välkommen Områdessamordnaren