Remissunderlag – Framtidens skola

– Förslaget är ett tjänstemannaförslag som ska behandlas politiskt av barn- och utbildningsnämnden den 22 februari och av kommunfullmäktige den 4 april. Mellan 7-20 januari är förslaget ute på remiss hos utsedda remissinstanser; barn-och utbildningsförvaltningens personal, föräldraråd, elevråd, fackliga organisationer, intressegrupper, intresseorganisationer samt övriga förvaltningar.
Den 21 januari lämnas förslaget över till barn- och utbildningsnämnden tillsammans med remissvaren.
[Läs mera…]