Nya småbåtshamnen i Harrviken


Planområdet är beläget vid Harrviken på Hertsölandet. Huvudsyftet med planarbetet är att pröva förutsättningarna för att bygga en ny hamn för ca 200 fritidsbåtar, med båtplatser, parkering, servicebyggnad, båthallar, m m.

Detaljplanen har visats för granskning fram till och med 2015-05-05. Förslaget har lämnats till politisk behandling och kan antas under våren 2016. [Mera]