Brister i upphandlingarna Luleå kommun – Rikshem

Det känns bra att vi har fått ett kvitto på att det är korrekt hanterat och att vi nu kan lägga detta bakom oss. säger kommunalråd Yvonne Stålnacke.
Luleå Kommuns hemsida

En revisionsbyrå slår fast att Luleå kommun inte har efterlevt Lagen om offentlig upphandling till fullo.
Idag presenterades revisionsrapporten, som gjorts av den externa revisionsbyrån KPMG och omfattar kommunstyrelsen, styrelsen för Luleå Kommunföretag AB samt styrelsen för Lulebo AB. Revisorernas samlade bild är att arbets- och ansvarsfördelningen mellan bolagsstyrelsen, koncernstyrelsen och den politiska ledningen skett enligt fastställt regelverk. Inga formella processfel har heller upptäckts.

Flera brister
Men det finns också ett antal brister, två av de tre upphandlingarna med konsultbolaget Catella får kritik för att inte ha upphandlats i konkurrens. ”Det kan diskuteras om inte sedvanlig upphandling av tjänsterna skulle genomförts för att få fram en normal konkurrens och bästa möjliga affär” skriver revisorerna. SVT Norrbotten
Läs hela revisionsrapporten