Startmöte tisdag den 18 februari

Inbjudan för ett hållbart Hertsön och Lerbäcken
Torsdag den 18 februari hålls startmöte för utvecklingsplan Hertsön/Lerbäcken.
Utvecklingsplanen ska visa vad visionen om ett hållbart Luleå innebär för Hertsön och Lerbäcken. Ett förarbete har gjorts och utifrån det har kommunfullmäktige beslutat vilka frågor som är viktigast i utvecklingsplanen. Du kan bidra till hur området utvecklas på längre sikt. Mera på Luleå kommuns hemsida