20
Hertsö Skoterförening
20
Luleå-Hertsön Scoutkår
21
Luleå Ridklubb
22
Bagarstugeförenigen
20
PRO Hertsön Lerbäcken
PlayPause
20
20
21
22
20
previous arrow
next arrow

Nästa områdesmöte

Hej från Hertsön!
Dags för områdesmöte.

Dag:Tisdag 1 Mars
Tid :10.00-12.00
Plats:Luleå.SK Klubbhus Backmyrvägen 51

§13 Mötets öppnande
§14 Godkännande av dagordning
§15 Val av sekreterare
§16 Godkännande av föregående protokoll
§17 Inkomna skrivelser
§18 Möte 18 Februari info
§19 Annonser till Hertsönytt
§20 Områdessamordnarträff 25 Feb Info
§21 Konstverk Hertsön info
§22 Hertsöns Nätverk
§23 Övriga frågor
§24Mötets avslutande
Vi fikar från 09.30

Välkommen – Områdessamordnaren