Nästa områdesmöte

Hej från Hertsön!
Dags för områdesmöte.

Dag:Tisdag 1 Mars
Tid :10.00-12.00
Plats:Luleå.SK Klubbhus Backmyrvägen 51

§13 Mötets öppnande
§14 Godkännande av dagordning
§15 Val av sekreterare
§16 Godkännande av föregående protokoll
§17 Inkomna skrivelser
§18 Möte 18 Februari info
§19 Annonser till Hertsönytt
§20 Områdessamordnarträff 25 Feb Info
§21 Konstverk Hertsön info
§22 Hertsöns Nätverk
§23 Övriga frågor
§24Mötets avslutande
Vi fikar från 09.30

Välkommen – Områdessamordnaren

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com