Sammanställning av medborgarmötet

UTVECKLLINGSPLAN FÖR HERTSÖN/LERBÄCKEN
Sammanställning av möte medborgarmöte om utvecklingsplanen på Hertsön/Lerbäcken
18 februari 2016

Sammanfattning:
Syftet med mötet var att få höra vad boende på Hertsön och Lerbäcken hade för åsikter om det framtagna materialet och de prioriteringar som lyfts fram i uppdragsbeskrivningen. Tyckte de att den bild vi beskrivit stämde och vad ville de komplettera med? Vi fick in mängder av synpunkter under kvällen och nu är det vårt arbete att omhänderta dem på bästa sätt…
Hela dokumentet