20
Hertsö Skoterförening
20
Luleå-Hertsön Scoutkår
21
Luleå Ridklubb
22
Bagarstugeförenigen
20
PRO Hertsön Lerbäcken
PlayPause
20
20
21
22
20
previous arrow
next arrow

Områdesmötet 1mars

Några punkter från mötet

§ 18 Möte 18 februari, information
Bodil: Det var ca 30 personer på det här uppstartsmötet som var väldigt givande.
Det diskuterades bl.a. om barn och ungdom, utemiljöer, mötesplatser, gamla
båtuppläggningsplatsen, vägar m.m. Det togs upp många synpunkter inom varje område.
Devla: Angående mötesplatsen montern i gallerian så skulle föreningarna kunna sköta om
montern. Områdesgruppen på Hertsön är väldigt populär och det är glädjande.
Kalle: Tanken är att mycket som sagts ska bli genomförbart dock kan man inte göra allt
som kom upp på mötet. Hertsön ska leva upp.
Det går att följa utvecklingen på Luleås hemsida:

§ 19 Annonser till Hertsönytt
Material som föreningarna vill ha infört i Hertsönytt ska vara inlämnat senast 15/4 för
att komma med i tidningen. Skicka underlaget till Kalle på: fotboll@lulea.se.

§ 22 Hertsöns nätverk
Bodil: Söndagar kl. 11.00 är det gudstjänster som vanligt.
Tacomiddagarna kostar 50 kr och är följande dagar:
Fredag 18/3. Anmäl senast 11/3.
Fredag 29/4. Anmäl senast 22/4.
Fredag 20/5. Anmäl senast 13/5.
Det brukar vara ca 70 matgäster.

Devla: Montern i gallerian har flyttats mot fönstren.
Idérum har startat nytt projekt 1/3.
Miljögården har åter helgöppet efter påsken.

Birgitta: Biblioteken i Luleå har börjat med en ny tjänst som heter Pressreader, man
laddar ner det man vill läsa och så går man hem och läser det man laddat ner.
Frågor om detta m.m. kan ställas till: birgitta.lundkvist@lulea.se.

Sten: PRO har nyligen haft sitt årsmöte. Vi har ca 320 medlemmar
Vi har möten 1 gång/månad. Vi har också s.k. torsdagsträffar då vi träffas och surrar
om lite av varje. Vi ordnar också studiecirklar.

Karl: LSK har hållit sitt 101:a årsmöte. Vi har ca 3000 medlemmar.
Innebandyn och fotbollen har ca 500 ungdomar.

HELA MÖTESPROTOKOLLET