Ur och skur blir hemlösa

Ur och Skur blir utan lokaler
Hertsölunds förskola juli 2015

För drygt fem år sedan startades förskolan Ur och Skur Skatan
på Hertsön.

Barnfamiljer står i kö för att få plats där, men Luleå kommun har sagt upp kontraktet med den privata förskolan från 1 juni 2017 – ett avtal med Ur och Skur som innebär att kommunen inte är skyldig att ordna nya lokaler för verksamheten. Vad fastigheten ska användas till i framtiden vet ingen
– Det finns inga konkreta planer säger Mikael Wänstedt, Luleå kommuns fastighetschef.

Ett beslut som kommer vid fel tidpunkt, då det redan nu är brist på förskoleplatser på Hertsön. Dessutom lades planen för Hertsölunds förskola
i malpåse, planen var att riva och bygga nytt, och rev gjorde man, sen kom beslutet med omstruktureringen av Luleås skolor… [ Läs mera ]

Till detta kommer skolverkets nya riktlinjer.
Skolverket vill genom sina nya riktmärken minska barngrupperna i förskolan.
För de minsta barnen minskar grupperna mest. Enligt de nya riktmärkena från Skolverket vill de att i åldern mellan ett och tre år, att barngrupperna är mellan sex till tolv barn i barngrupperna.
De äldre barnen mellan fyra och fem år, får större grupper med nio till 15 barn i varje barngrupp. Riktmärkena tillsammans med nytt stödmaterial ska hjälpa kommunerna och fristående förskolor så de kan skapa en bättre förskola för barnen. [SVT Norrbotten]