20
Hertsö Skoterförening
20
Luleå-Hertsön Scoutkår
21
Luleå Ridklubb
22
Bagarstugeförenigen
20
PRO Hertsön Lerbäcken
PlayPause
20
20
21
22
20
previous arrow
next arrow

Dagordning för områdesmötet den 26 april

DAG: Tisdag 26 april
TID : 10.00-12.00
PLATS: Backmyrvägen 51
Klubbhuset Luleå.SK

DAGORDNING
§26 Mötets öppnande
§27 Godkännande av dagordning
§28 Val av sekreterare
§29 Godkännande av föregående protokoll
§30 Inkomna skrivelser
§31 Kultur utan gränser (Fernando)
§32 Majbrasa 30 April
§33 Hertsöloppet
§34 Nationaldagen program
§35 Konstverk Hertsön info
§36 Hertsöns Nätverk
§37 Övriga frågor
§38 Nästa möte
§39Mötets avslutande
Vi fikar från 09.30

Välkommen!
Områdessamordnaren