Dagordning för områdesmötet den 26 april

DAG: Tisdag 26 april
TID : 10.00-12.00
PLATS: Backmyrvägen 51
Klubbhuset Luleå.SK

DAGORDNING
§26 Mötets öppnande
§27 Godkännande av dagordning
§28 Val av sekreterare
§29 Godkännande av föregående protokoll
§30 Inkomna skrivelser
§31 Kultur utan gränser (Fernando)
§32 Majbrasa 30 April
§33 Hertsöloppet
§34 Nationaldagen program
§35 Konstverk Hertsön info
§36 Hertsöns Nätverk
§37 Övriga frågor
§38 Nästa möte
§39Mötets avslutande
Vi fikar från 09.30

Välkommen!
Områdessamordnaren

Webbplatsen använder cookies. genom att fortsätta surfa accepterar du våra cookies.