Kan man riva Hertsö badhus?

Om anläggningar sköts lika illa som Hertsö badhus är det bättre att aldrig bygga dem. Vad är det som gör att dyra investeringar bara får förfalla till noll värde?

Medan Pontusbadet som är tjugo år äldre lever vidare…

Hur kommer skolorna att klara simundervisningen?
Det är sedan 2011 inskrivet i skolans läroplan att för att få godkänt i ämnet idrott och hälsa, ska eleven kunna simma 200 meter, varav 50 på rygg

Enligt en undersökning av Skolverket:
Ovana vid vatten är ett problem som lärarna speciellt pekar på när nyinvandrade elever ska nå målen. I de svar där idrottslärarna själva uppgett orsaker och kommenterat simundervisningen på skolan menar man bland annat att elever som är nyinvandrade till Sverige i stor utsträckning inte har någon vattenvana från besök i simhallar och bad utomhus. Eftersom deras föräldrar inte heller har vattenvana så prioriteras inte simträning av föräldrarna.
Se hela dokumentet från skolverket

Hur är tanken här?
–Badet går på övertid, och det är vi tacksamma för…
säger fritidschef Helén Wiklund Wårell i SVT Norrbotten

En skrivelse till fritidsnämnden från Intressegruppen för Hertsöns Badhus