20
Hertsö Skoterförening
20
Luleå-Hertsön Scoutkår
21
Luleå Ridklubb
22
Bagarstugeförenigen
20
PRO Hertsön Lerbäcken
PlayPause
20
20
21
22
20
previous arrow
next arrow

Områdesgruppens möte 30 januari


Protokoll fört vid möte med Hertsö Områdesgrupp Nr 1 2018
Dag/Tid: Tisdag 30 januari kl. 10.00 – 12.00
Plats: LSK:s kansli

Närvarande:

Bengt Augustsson Luleå SK
Tommy Sandberg Luleå SK
Elisabeth Bergman Unga Örnar/PRO
Brita Ström Hertsö S-förening/Teaterföreningen
Mårten Ström Hertsö Bagarstuga
Kristina Oja Miljögården
Devla Tomic AMF/Mötesplats montern
Anders Nilsson Villaägarna
Bertil Henriksson LSK/Nordkalottkommittén
Oscar Lundberg Röda Korset
Stefan Millgård Hertsöskolan
Birgit Kajava Vuxenskolan
Bodil Edenhagen Kyrkan

§1 Mötets öppnande.
Den nye ordföranden Bengt Augustsson förklarade mötet öppnat

§2 Presentationer.
Samtliga deltagare presenterade sig och den organisation de företräder

§3 Val av sekreterare.
Eftersom den tidigare sekreteraren Stefan Hult flyttat valdes Roger Sjöström, LSK, till ständig sekreterare. Beslutades även att Bengt Augustsson skriver dagens protokoll eftersom Roger ej kunde närvara vid detta möte.

§4 Verksamhetsplan 2018
Ordföranden presenterade den Verksamhetsplan, inkl. budget, som lämnats in till kommunen och godkänts

§5 Övriga projektbidrag
Ordföranden presenterade möjligheterna att söka stöd för olika typer av verksamhet från den s.k. Fria Potten och Folkhälsoinsatser. För lovverksamhet kommer staten även att anslå sökbara medel och vi får info senare.

§6 Vad vill Områdesgruppen?
Öppen diskussion om vilken typ av frågor som Områdesgruppen kan/bör engagera sig i. Beslutades att ordföranden går in med en skrivelse till kommunledningen om det framtida badhuset. Idag råder en oro över var/när/om det planerade badhusets tillblivelse. Beslutades vidare att ideér/tankar mailas till ordföranden så att de kan medfölja kallelsen till nästa möte och alla då får möjlighet att förbereda sig inför behandlingen av frågorna.

§7 Hertsönytt
Tommy Sandberg uppmanade samtliga organisationer att maila in annonsunderlag senast 15/3. Utdelning till samtliga hushåll sker under April månad.

§8 Hertsödagen Diskuterades
Hertsödagens upplägg där LSK:s Ungdomsverksamhet föreslagit en avgift på 100:-/plats för privata försäljare. Organisationer/föreningar inom Områdesgruppen är självklart avgiftsfria innefattande plats och utställningsbord. LSK:s kansli är i startgroparna för att börja ta emot anmälningar och övriga förberedelser är igång. Beslutades om att den symboliska avgiften på 100:- införs och tillfaller LSK:s ungdoms-verksamhet.

§9 Mötesagenda
Beslutades att vårens sammanträden äger rum: 27/2, 27/3, 24/4 och 29/5 klockan 10.00-ca 12.00 på LSK:s kansli. Som extra information noteras att kommunens samordnare har planerat in möte den 8/3 på Notvikens kansli.

§10 Övriga frågor
Diskuterades bemanning på Hjärtpunkten och konstaterades att denna typ av frågor inte ligger inom Områdesgruppens ansvarsområde.

§11 Mötets avslutning
Med ett stort tack till LSK:s kanslipersonal för mackor och kaffe avslutade ordföranden detta livliga och positiva möte.

Bengt Augustsson
Mötesordf. och vik. sekr

Lämna en kommentar