Områdesmöte

DAGORDNING
Hertsöns Områdesgrupp 2018-02-27
Tid och Plats: 10.00-12.00 på LSK:s kansli

§12 Mötets öppnande
§13 Godkännande av dagordning
§14 Val av sekreterare
§15 Godkännande av föregående protokoll
§16 Inkomna skrivelser
¤ Bodil Edenhagen, bifogas
¤ Bertil Henriksson, bifogas
§17 Rapporter från medlemsorganisationer
§18 Övriga frågor
§19 Nästa möte
§20 Mötets avslutning

OBS! Fika finns från kl. 09.30

Välkomna!
Bengt Augustsson
ordf

Lämna en kommentar

Webbplatsen använder cookies. genom att fortsätta surfa accepterar du våra cookies.