Hertsödagen
Herrgården

(förvaltarbostaden) på Altappen.
Till vänster skymtar arbetarbostäder.

Badhuset
Herrgården

(förvaltarbostaden) på Altappen.
Till vänster skymtar arbetarbostäder.

Badhuset
Julmarknad

Julmarknad & Lussecupen..

PlayPause

Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag
Hela dagen

Områdesgruppens möte 23/5

Tid och Plats: Tisdag 23 maj Kl.10.00 – 12.00 på LSK:s kansli §31 Mötets öppnande §32 Godkännande av dagordning §33 Val av sekreterare §34 Information från Talga, Liz Asplund §35 Godkännande av föregående protokoll §36 Hertsö nätverk §37 Övriga frågor §38 Mötets avslutning OBS! Fika finns från 09.30 Officiell inbjudan till Områdesgruppens kommande möte. - ... Läs mer

Tipsa om ditt evenemang!

Vill ni synliggöra ert evenemang i kalendern här på hertson.se?
Om ert evenemang är öppet för allmänheten, arrangeras i eller i närheten av Hersön, publicerar vi det gärna.