VISION LULEÅ 2050

Under flera år har arbetet med Vision Luleå 2050 pågått. Under våren 2013 antas sex
program som ska visa vad Luleå kommun ska göra och nå fram till 2020 för att närma sig
visionen. Det innebär att vi byggt en viktig plattform för att kunna utveckla Luleå till en ännu
mer attraktiv och hållbar stad.

Men det är nu arbetet börjar för att gå från ord till handling!
Under våren 2013 arbetar Stadsbyggnadskontoret i samarbete med Luleå Tekniska
Universitet i ett projekt för att hitta arbetssätt och verktyg för att kunna omvandla
visionsarbetets goda tankar till konkret stadsdelsnivå.

Syftet är att hitta sätt att tydliggöra
styrkor och svagheter i olika stadsdelar för att kunna sätta in rätt insatser samt för att
kunna bedöma om planer, beslut, åtgärder eller etableringar bidrar till att ”öka eller minska”
hållbarheten i stadsdelen. Projektet har fått medel från Delegationen för hållbara städer.
Arbetet kommer att ske i dialog med olika aktörer och intressenter i Luleå och genomföras i
tre steg:

1. Utveckla begreppet hållbar stadsdel med stöd av vision och program
2. Utveckla egna metoder och verktyg för att kunna bedöma den hållbara utvecklingen i en stadsdel
3. Prova metod och verktyg i en befintlig stadsdel (Hertsön)

Vill du veta mer?
Kontakta Lena Bengtén på stadsbyggnadskontoret | lena.bengten@sbk.lulea.se

Se annonsen»

Lämna en kommentar