Områdesgruppens nästa möte

KOMMANDE OMRÅDESMÖTE
Tisdag 14 maj | 10:00-12:00 | Luleå SK – kansliet
DAGORDNING
§43 Mötets öppnande
§44 Godkännande av dagordning
§45 Val av sekreterare för mötet
§46 Godkännande av föregående protokoll
§47 Hertsöloppet 16 Maj
§48 Ansökan till familjedagen 15 Juni
§49 Hertsön 40 år
§50 Hertsöns nätverk
§51 Övriga frågor
§52 Nästa möte
§53 Mötets avslutande
Fika finns från 09.30
Välkommen!
Områdessamordnaren

Mera om Områdesgruppen»


Lämna en kommentar