UTSMYCKAD TUNNEL PÅ HERTSÖN

Tunneln under Backmyrvägen vid Hertsö IP är nu officiellt invigd efter att ha blivit målad av elva ungdomar i D.I.O.R-projektet.
Nu är tunneln vid Backmyrvägen invigd och ungdomarna som jobbat med projektet tackades av ordföranden för Tekniska förvaltningen, Lenita Ericsson. Ungdomarna fick mycket beröm från alla som kom till invigningen. Projektledaren Katarina Leinikka var också väldigt imponerad över hur de gemensamt har jobbat fram hur och var allt skulle målas. Läs hela artikeln»

Lämna en kommentar