Invigning Hertsö centrum 21 september

Ideérna om vad som skall hända under invigningsdagen är många. Att arrangera tillställningar på Hertsön är ju ingen nyhet för arbetsgruppen som består av representanter från PRO, Lulebo, Hertsö områdesgrupp och Luleå Kommun. Närmast på tur står den traditionella Hertsödagen den 10 augusti som hålls för niode året i rad och därefter sker invigningsevenemanget.

– Däremot vill vi ju gärna att det ska hända nya saker när vi genomför våra arrangemang och tar gärna emot anmälningar av de som vill göra något under invigningen den 21 september, säger, Kalle Degerman på LSK- Luleå Sportklubb.Allt är av intresse. Sång, dans, sport, försäljning och så vidare. Så om du, dina vänner, er förening eller organisation vill vara en del av invigningen av nya Hertsö centrum är ni välkommen att kontakta oss.”
Läs mera på Luleå kommuns hemsida

Kontaktpersoner:
Kalle Degerman,
LSK – Luleå Sportklubb
Tel. 070 541 11 61
fotboll@luleasportklubb.se
Eva Sundgren,
tekniska förvaltningen Luleå kommun.
eva.sundgren@tekn.lulea.se

Lämna en kommentar