Områdesgruppens februarimöte

DAGORDNING
Dag:Tisdag 25 Februari
Tid :10.00-12.00
Plats:Klubbhuset Luleå.SK

§13 Mötets öppnande
§14 Godkännande av dagordning
§15 Val av sekreterare för mötet
§16 Godkännade av föregående protokoll
§17 Inkomna skrivelser
§18 Slöjdprojekt Hertsön
§19 Konstverk i Hertsöcentrum
§20 Lapptäckets placering
§21 Hertsödagen
§22 Hertsöns nätverk
§23 Övriga frågor
§24 Nästa möte
§25 Mötets avslutande

Du som vill fika kan komma kl.09.30.
Välkommen områdessamordnaren

Lämna en kommentar

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com