Områdesgruppens februarimöte

DAGORDNING
Dag:Tisdag 25 Februari
Tid :10.00-12.00
Plats:Klubbhuset Luleå.SK

§13 Mötets öppnande
§14 Godkännande av dagordning
§15 Val av sekreterare för mötet
§16 Godkännade av föregående protokoll
§17 Inkomna skrivelser
§18 Slöjdprojekt Hertsön
§19 Konstverk i Hertsöcentrum
§20 Lapptäckets placering
§21 Hertsödagen
§22 Hertsöns nätverk
§23 Övriga frågor
§24 Nästa möte
§25 Mötets avslutande

Du som vill fika kan komma kl.09.30.
Välkommen områdessamordnaren

Lämna en kommentar