Områdesmötet i mars

DAGORDNING
Dag:Tisdag 25 Mars
Tid :10.00-12.00
Plats: Klubbhuset Luleå.SK
Mera information på områdesgruppens sida.

§27 Godkännande av dagordning
§28 Val av sekreterare för mötet
§29 Godkännande av föregående protokoll
§30 Inkomna skrivelser
§31 Hertsö Ridklubb presentation (Carola Vånsjö)
§32 Årets Hertsönytt
§33 Familjedag på Hertsön 14 Juni
§34 Konstverk i Hertsöcentrum
§35 Detaljplan Islamiskt center Hertsön
§36 Hertsöns nätverk
§37 Övriga frågor
§38 Nästa möte
§39 Mötets avslutande

Lämna en kommentar