Dagordning – områdesmötet 29 april

Dag:Tisdag 29 April
Tid: 10.00-12.00
Plats:Klubbhuset Luleå.SK
§ 40 Mötets öppnade
§ 41 Godkännande av dagordning
§ 42 Val av sekreterare för mötet
§ 43 Godkännande av dagordning
§ 44 Inkomna skrivelser
§ 45 Hertsö badhus (Susanne Sjölund)
§ 46 Fryshus i Luleå? (Mattias Carlsson,Håkan Larsson)
§ 47 Hertsöloppet 21 April
§ 48 Familjedag på Hertsön 14 juni
§ 49 Hertsöns nätverk
§ 50 Övriga frågor
§ 51 Nästa möte
§ 52 Mötets avslutande

Det bjuds på extra gott fika bakat på miljögården
Vi fikar mellan 09.30-10.00
Välkommen
områdessamordnaren

Lämna en kommentar