Utredning av Hertsöskolan

fd. hertsölunds förskola

BUN:s utredning av skolstrukturen i Luleå
• Hertsön och Örnäset blir ett gemensamt upptagningsområde.
• Hertsöskolans högstadieelever går till Örnässkolan.
• Hertsöskolan blir f-6 skola.
• Elever från Svedjeskolan går till Hertsöskolan f-6.
• Svedjeskolan anpassas till förskola.
• Förskoleverksamheten Norrgården, Lillstrand och fd Hertsölund sammanförs till Svedjeskolans förskola. Se hela dokumentet