Områdesmötet 29 september

Niklas Kihlangi: På grund av att det ska byggas om inne på ICA så måste montern flyttas lite. Niklas, Kristina och Devla håller kontakt med varandra om hur det ska gå till m.m.

Lussecupen
Personalen på fritids har 10 000 kr att spendera på lussecupen. Detta är ett mycket uppskattat evenemang och kräver verkligen mycket förberedelser.

Luleå SK 100 år
Den 31/10 firas jubilaren Luleå SK med dels en sammankomst på dagen uppe i kansliet och dels en sammankomst på kvällen i Hertsöskolans matsal. På kvällen underhåller Barbershops Singers till maten och kaffet. Kan eventuellt ingå andra drycker också. Tanken är också att alla tal ska hållas så korta som möjligt. Anmäl så snart som möjligt de som är intresserade.

Bertil Henriksson: Utefter gamla Lövskärsvägen går mycket värde till spillo på grund av dålig skogsgallring. Arbete med det måste påbörjas omedelbart. Nerskräpning av stigarna ner mot vattnet efter gamla Lövskärsvägen är ett hot mot miljön. Det ligger sopsäckar, en tung spis m.m. längs stigarna.

Övriga frågor
Karl Degerman: Det finns 100 000 kr i den så kallade ”Fria potten”. Vid ansökan från fria potten gäller att två föreningar går ihop i någon form av projekt eller liknande och ansöker gemensamt om pengar till detta. Detta är alltså pengar utanför verksamhetsplanen.
Se hela mötesprotokollet