Högstadiet blir kvar men vad händer sen?


Carina Sammeli (S), ordförande i barn-och utbildningsnämnden, menar att
Luleå växer snabbare än förväntat och bland annat mot Kronan och Hertsön.
[SVT Norrbotten]
Tre förskolor ska bli en.
Planen har varit att förskolorna Norrgården och Hertsölund flyttar in i Svedjeskolan.
För att få plats för alla förskolebarnen i Svedjeskolan skulle mellanstadiet flytta in i Hertsöskolan.
För att få plats för mellanstadiet i Hertsöskolan skulle högstadiet flytta till Örnässkolan…

OCH HUR BLIR DE MED HERTSÖLUND?
Så här såg planen ut i mars 2015
”Hertsölunds förskola kommer att rivas och ersättas av en ny byggnad i två plan som kommer att rymma
6 avdelningar och innehålla skola/förskola. Byggnaden bedöms vara i så dåligt skick att förskoleverksamheten får flyttas till tillfälliga lokaler.

[Detaljplan för Hertsön 11:78 Hertsölund ].

[wowslider id=”18″]