Namninsamling för framtidens skola

Klicka på bilden för att öppna pdf-filen – skriv ut och fyll i

Namninsamlingen för folkinitiativet ”Nej till nedläggningar av skolor och förskolor genom ”Framtidens Skola” har nyligen påbörjats.

Den 19 mars påbörjades namninsamlingen, det behövs minst 6000 giltiga namnunderskrifter för att få igenom en folkomröstning.
Maxtiden för namninsamlingen är sex månader, men intresset för att skriva på är stort och siktet är förstås att få ihop namnen snarast möjligt.

För att få igenom en folkomröstning krävs till att börja med namnunderskrifter från minst 10% av kommunens röstberättigade.

Läs mera på Facebookgruppen Rädda svartöstadsskolan