20
Hertsö Skoterförening
20
Luleå-Hertsön Scoutkår
21
Luleå Ridklubb
22
Bagarstugeförenigen
20
PRO Hertsön Lerbäcken
PlayPause
20
20
21
22
20
previous arrow
next arrow

Områdesmötet september

KALLELSE
TISDAG 26 SEPTEMBER
KL.10.00-12.00
HERTSÖKYRKAN

§57 MÖTETS ÖPPNANDE
§58 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
§59 VAL AV MÖTESSEKRETERARE
§60 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
§61 INKOMNA SKRIVELSER
§62 FESTKOMMITEN
§63 HERTSÖDAGEN 2017
§64 JULMARKNAD 2017
§65 HERTSÖNS NÄTVERK
§66 ÖVRIGA FRÅGOR
§67 SAMORDNAREN SLUTAR
§68 NÄSTA MÖTE
§69 MÖTETS AVSLUTANDE

VI FIKAR MELLAN 09.30-10.00
SEDAN KAN MAN ÄTA SOPPA PÅ HJÄRTPUNKTEN KL.12.00
VÄLKOMMEN K. DEGERMAN

Lämna en kommentar