Områdesmötet september

KALLELSE
TISDAG 26 SEPTEMBER
KL.10.00-12.00
HERTSÖKYRKAN

§57 MÖTETS ÖPPNANDE
§58 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
§59 VAL AV MÖTESSEKRETERARE
§60 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
§61 INKOMNA SKRIVELSER
§62 FESTKOMMITEN
§63 HERTSÖDAGEN 2017
§64 JULMARKNAD 2017
§65 HERTSÖNS NÄTVERK
§66 ÖVRIGA FRÅGOR
§67 SAMORDNAREN SLUTAR
§68 NÄSTA MÖTE
§69 MÖTETS AVSLUTANDE

VI FIKAR MELLAN 09.30-10.00
SEDAN KAN MAN ÄTA SOPPA PÅ HJÄRTPUNKTEN KL.12.00
VÄLKOMMEN K. DEGERMAN

Lämna en kommentar

Webbplatsen använder cookies. genom att fortsätta surfa accepterar du våra cookies.