Dagordning för nästa områdesmöte

Dag: tisdag 31 oktober
Tid: 10.00 – 12.00
Plats: LSK:s Kansli

§ 70 Mötets öppnande
§ 71 Godkännande av dagordning
§ 72 Val av mötessekreterare
§ 73 Godkännande av föregående protokoll
§ 74 Inkomna skrivelser
§ 75 Festkommittén
§ 76 Julmarknad 2017
§ 77 Hertsöns nätverk
§ 78 Övriga frågor
§ 79 Nästa möte
§ 80 Mötets avslutande

Vi fikar från kl. 09.30 – 10.00.
Den som vill äta soppa kan göra det från kl. 12.00 på Hjärtpunkten.

Mvh/Kalle Degerman

Lämna en kommentar

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com