Luleå kommun skapar nio stadsnära naturreservat

Att skydda stadsnära natur, det är något som blir allt viktigare i takt med att Luleå växer och det blir allt mer folk på en mindre yta. Luleå kommun kommer därför de närmsta åren att skapa nio stadsnära naturreservat

Ett av de kommande naturreservaten är Kalvholmen, som gränsar till Hertsöns bostadsområde.
Kalvholmen är en mångfacetterad halvö med alltifrån lövrika naturskogar och sumpiga barrskogar till strandängar och kulturmarker. Fjärdens grundområden är gynnsamma för fågel och fisk. Ridanläggning och ridstigar ger goda förutsättningar för rekreation i området.

Än så länge är det för tidigt att säga hur de olika områdena kommer rustas t ex med stigar, eldplatser och annat för friluftslivet – men klart är att kommunen vill få fler att ge sig ut i naturen.
Luleå kommun

Lämna en kommentar