20
Hertsö Skoterförening
20
Luleå-Hertsön Scoutkår
21
Luleå Ridklubb
22
Bagarstugeförenigen
20
PRO Hertsön Lerbäcken
PlayPause
20
20
21
22
20
previous arrow
next arrow

Medborgarförslag från Områdesgruppen

2018-08-23

Till
Stadsbyggnadsförvaltningen
Luleå Kommun

Medborgarförslag
Områdesgruppen på Hertsön har den 21/8 2018 behandlat en skrivelse från Bertil Henriksson, boende på Hertsön, och vänder sig till Stadsbyggnadsförvaltningen för handläggning och åtgärder.
Ärendet avser restaurering, röjning och gallring av gång- och cykelväg från slutändan av Gamla Lövskärsvägen i riktning mot Örnäsets Griftegård. Idag är vägen i stort sett ofarbar och framför allt helt omöjlig för funktionsnedsatta. Nödvändiga åtgärder vore röjning och gallring, flytt av några stenblock och restaurering av befintlig vägtrumma. Alltså inga alltför ekonomiskt betungande åtgärder.
Området skulle med dessa åtgärder utöka såväl allmän attraktivitet för alla medborgare samt göra det möjligt även för funktionsnedsatta att nyttja genomfarten.

För Hertsö Områdesgrupp,
Bengt Augustsson, ordf.

Lämna en kommentar