20
Hertsö Skoterförening
20
Luleå-Hertsön Scoutkår
21
Luleå Ridklubb
22
Bagarstugeförenigen
20
PRO Hertsön Lerbäcken
PlayPause
20
20
21
22
20
previous arrow
next arrow

Områdesgruppens septembermöte

DAGORDNING
Hertsöns Områdesgrupp 2018-09-25
Tid och Plats: 10.00 – 12.00 på LSK:s kansli

§62 Mötets öppnande
§63 Godkännande av dagordning

§64 Val av sekreterare
Roger Sjöström tackar ja till fortsatt förtroende

§65 Godkännande av föregående protokoll, bifogas

§66 Verksamhetsplan 2018 – Återstående verksamhet
¤ Teatercafé ¤ Julmarknad ¤ Lussecupen
Fria potten-ansökningar: Bibliotek/Hertsöteatern, Luleå SK (ungdomsavslutning-ej beslutat i skrivande stund)

§67 Inkomna skrivelser
¤ Skrivelse ang. väganslutning G:a Lövskärsvägen-Örnäsets Griftegård ej Stadsbyggnadsförvaltningens ansvarsområde. Bodil har kollat upp med Kyrkogårdsförvaltningen
¤ Bifogar en tidigare skrivelse för behandling. Har missförstånd uppkommit avseende detta?

§68 Hertsö Nätverk – rapporter från medlemsorganisationer
§69 Övriga frågor
§70 Nästa möte, 30/10 2018
§71 Mötets avslutning

OBS! Fika finns från 09.30
Välkomna!
Bengt Augustsson
ordf

Lämna en kommentar