20
Hertsö Skoterförening
20
Luleå-Hertsön Scoutkår
21
Luleå Ridklubb
22
Bagarstugeförenigen
20
PRO Hertsön Lerbäcken
PlayPause
20
20
21
22
20
previous arrow
next arrow

Protokoll

Fört vid möte med Hertsöns Områdesgrupp

Datum: Tisdag den 30 oktober 2018 Kl.10.00
Plats: Luleå SK: s Kansli, Backmyrvägen 51, Luleå

Dagordning
§ 72 Mötets öppnande
Ordförande Bengt Augustsson hälsar den lilla skaran välkomna, och förklarar
härmed mötet för öppnat.

§ 73 Fastställande av dagordning
Under övriga frågor a/ Läget på Hertsön, b/ Årets Hertsöbo
Beslut: Därefter fastställs dagordningen och godkänns.

§ 74 Val av sekreterare för mötet
Beslut: Roger Sjöström väljs till sekreterare för mötet.

§ 75 Föregående protokoll
. Beslut: Protokoll Nr:7 från 2018-09-25 godkännes i befintligt skick.

§ 76 Verksamhetsplan 2018 – Återstående verksamhet
a/ Teatercafé har varit lyckat.
b/ Julmarknad kommer Wilmer Heikkilä och sjunger. Eventuell barnkör kollar
Bengt Augustsson upp. Biblioteket kommer att vara öppet under julmarknaden.
c/ Lussecupen fredag den 14/12 till söndag den 16/12, plats Hertsöns sporthall.

§ 77 Inkomna skrivelser
Genomgång av Unga 13-16 år Luleå Kommun.

§ 78 Hertsö Nätverk Rapporter från Medlemsorganisationer
a/ Anders Nilsson, Villaägarna informerar om
¤ Att dom sköter köket under julmarknaden.
¤ Man ska göra en resa till IKEA och Kukkolaforsen med beräknade 60 personer.

b/ Birgitta Lundkvist, Hertsöns Bibliotek informerar om
¤ Under läslovet ska det bli tillverkning av käpphästar. Högläsning ur handbok för
superhjältar.
¤ Baby på bibblan på torsdagar i november.
¤ Bokfrukost, Våga vara digital fredag den 30/1 Kl.09.30.

c/ Torbjörn Lindahl, Hertsökyrkan informerar om
¤ Att Bodil lagt in tidigare aktiviteter för Hertsökyrkan.

d/ Bengt Augustsson, Luleå SK informerar om
¤ Luleå SK har en ordnad ekonomi i föreningen. Till kommande säsong så ökar
kostnaderna med damernas avancemang i seriesystemet.
Bilbingo ska prövas vid 12 tillfällen 2019.

§ 79 Övriga frågor
a/ Områdesgruppen ska bjuda in Stefan Ström till nästa möte angående
läget på Hertsön,

b/ Kriterier för Årets Hertsöbo tas upp på nästa möte.

§ 80 Nästa möte
Datum: Tisdag 27/11 2018 Kl.10.00
Plats: Luleå SK: s Kansli, Backmyrvägen 51 (Hertsö IP)

§ 81 Avslutning
Ordförande Bengt Augustsson tackar alla för visat intresse och förklarar
mötet för avslutat.

Lämna en kommentar