Pågående detaljplaner för Hertsön

Samråd: Nytt badhus på Hertsö centrum
Detaljplan för del av Hertsön, del av Hertsön 11:1, del av Hertsön 11:748, Hertsön 12:164, SBF 2017-1681

Kommunstyrelsen beslutade 2017-10-09 (§ 222) att en ny detaljplan ska tas fram för att möjliggöra ett nytt badhus på Hertsö centrum. Planområdet är beläget invid korsningen Backmyrvägen och Hertsötorget. På den avsedda platsen finns idag en mindre restaurangbyggnad, buskar och träd.

Här befinner vi oss i planprocessen
Planförslaget visas för information och synpunkter fr o m 2019-02-08 t o m 2019-03-01.
Planförslaget visas även i följande lokal på Stadshuset: Stadsbyggnadsförvaltningen, vån 5, Rådstugatan 11.
Läs mera…

Förtätning av bostäder, Ejdergränd 18
Detaljplan för del av Hertsön, del av Hertsön 11:1, SBF 2017/1687

Planområdet ligger på Hertsön och utgörs av en del av parkmarken mellan Doppinggränd och Ejdergränd, samt området för norrbottensgård.
Läs mera…

Kronanvägen detaljplan
Detaljplan för del av Kronan 1:1, Kronanvägen SBF 2018/302

Detaljplaneprogrammet för Kronanvägen blev antaget av Kommunfullmäktige i december 2017. Stadsbyggnadsnämnden fick i februari 2018 uppdrag att ta fram och anta en ny detaljplan för Kronanvägen. Nu är förprojekteringen och detaljplanearbetet för vägen påbörjat.
Läs mera…

Lämna en kommentar