20
Hertsö Skoterförening
20
Luleå-Hertsön Scoutkår
21
Luleå Ridklubb
22
Bagarstugeförenigen
20
PRO Hertsön Lerbäcken
PlayPause
20
20
21
22
20
previous arrow
next arrow

DAGORDNING

Hertsöns Områdesgrupp 2019-02-26
Tid och Plats: 10.00 – 12.00 på LSK:s kansli


§13 Mötets öppnande
§14 Godkännande av dagordning
§15 Val av sekreterare
§16 Godkännande av föregående protokoll, bifogas
§17 Verksamhetsplan våren 2019
¤ Sportlovsaktiviteter – Fritidsgården ??
¤ Valborgsmässoafton – Vem? Vad?
¤ Hertsöloppet- Dag? Ev. tilläggsaktiviteter ?
Fria potten-ansökningar ?
§18 ”Årets Hertsöbo” – Öppen diskussion om tankar kring nominering
§19 Hertsö Nätverk – rapporter från medlemsorganisationer
§20 Övriga frågor
§21 Nästa möte 26/3 – Ev. förslag på innehåll
§22 Mötets avslutning

OBS! Fika finns från 09.30

Välkomna!
Bengt Augustsson
Ordförande

Mötesprotokollet från 22-januari

Lämna en kommentar