Utvecklingsplan Hertsön och Lerbäcken

Granskning – Luleå kommuns förslag till Utvecklingsplan Hertsön och Lerbäcken (FÖP)

Utvecklingsplanens övergripande syfte är att fördjupa intentionerna i program till Vision Luleå 2050, att ge vägledning för samhällets utveckling samt för mark- och vattenanvändning.
Utvecklingsplan Hertsön och Lerbäcken utgör en fördjupning av översiktsplanen.

Utvecklingsplan Hertsön och Lerbäcken ska resultera i att:
• Skapa möjligheter för ett nytt bostadsområde
• Stärka Hertsö centrum
• Öka möjligheter till social samvaro och stärka områdets mötesplatser
• Stärka rekreation och naturvärden

Planförslaget visas för information från och med 7 mars till och med 10 maj i Stadshuset samt på Luleå kommuns webbplats: www.lulea.se/utvecklinghertson

synpunkter på Utvecklingsplan Hertsön och Lerbäcken lämnas senast 10 maj via:
• Webben: www.lulea.se/utvecklinghertson
• E-post: kommunledningsforvaltningen@lulea.se
• Brev till Luleå kommun, samhällsutvecklingskontor, 971 85 Luleå Kommun

Lämna en kommentar