Från Hertsöns organisationer

2019-03-05

Till
Gruppledarna inom Luleå Kommun

Angående badhuset på Hertsön
Områdesgruppen på Hertsön/Lerbäcken har på sitt februarimöte, 19-02-26, diskuterat frågan om det planerade badhusbygget på Hertsön.

Vi har med oro och förvåning fått information om att det finns politiska intressen att stoppa planerna på denna planerade etablering. Om detta är en sanning så känner vi oss oerhört svikna och förda bakom ljuset.

Enligt vår absoluta uppfattning och kunskap behöver kommunen förstärka möjligheterna för kommunens barn och ungdomar att få lagenlig simundervisning i enlighet med Förskolans- och Grund-skolans läroplaner. Dessutom är våra nytillkomna i stort behov av simträning och idag räcker inte våra anläggningar till allt detta. Förutom alla dessa basala funktioner ropar idrottsrörelsen efter utökade möjligheter till friskvård och bättre träningsmöjligheter.

Hertsön är idag Norrbottens folktätaste stadsdel med ett stort inslag av barn och ungdomar och inte minst nytillkomna och en placering just på Hertsön är på alla sätt helt naturlig. Det är också cykelavstånd till andra barntäta områden som Örnäset, Skurholmen och Kronan så de spontana besöken skulle fungera alldeles utmärkt.

Alla vet vi också att Hertsön är ett område med specifika svårigheter och ett lyft av området borde vara ett självklart intresse för alla politiska intressen. Från Områdesgruppens sida har vi med stort engagemang medverkat i de framtidsdialoger och planer som presenterats och behandlats avseende de framtida visionerna för Luleås utveckling. En av åtgärderna som vi diskuterade och enades om var att förstärka Hertsö Centrum med bl.a. ett badhus.

Vi hertsöbor kan aldrig acceptera eller förstå tanken att inte fullfölja planerna avseende återetablering av badhuset. Vårt område är på alla sätt i behov av stimulans och framtidstro och vi vädjar till alla politiska aktörer att ta sitt ansvar och fullfölja alla fina planer om Luleås framtid.

Hertsön, dag som ovan

Områdesgruppen Hertsön
Luleå Sportklubb
Hertsö Bagarstugeförening
Hertsöskolans Idrottsförening
Hertsöns S-förening
Hertsö Villaägarförening
Lokala Hyresgästföreningen
PRO Hertsön Lerbäcken
Unga örnar Hertsön
Luleå Barnidrottsförening

Lämna en kommentar